Strona główna

Strona poświęcona ludziom, którzy służyli i pracowali w 11. Pułku Czołgów (11pcz).

W latach 1957 – 1961 nosił nazwę 11. Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej. Niektórzy znają ten pułk pod nazwą - Jednostka Wojskowa Nr 3140 Giżycko (JW 3140), która istniała w latach 1951 -1989 r.

  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11

Planowane spotkanie koleżeńskie w dniu 12.10.2024 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Planujemy zorganizować coroczne spotkanie 11pcz w dniu 12 października 2024 roku w Hotelu Europa w Giżycku.

Więcej
Script logo