Strona główna

Strona poświęcona ludziom, którzy służyli i pracowali w 11. Pułku Czołgów (11pcz).

W latach 1957 – 1961 nosił nazwę 11. Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej. Niektórzy znają ten pułk pod nazwą - Jednostka Wojskowa Nr 3140 Giżycko (JW 3140), która istniała w latach 1951 -1989 r.

  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11

Planowane spotkanie koleżeńskie

Na ostatnim spotkaniu koleżeńskim 11. Pułku Czołgów w 2022 roku, została zgłoszona propozycja, aby spotkanie w 2023 roku zorganizować dwukrotnie - wiosną i jesienią. Nasz kolega Paweł Łazarski, po dokonaniu rozpoznania i negocjacjach, zarezerwował nam dwa terminy: 6 maja oraz 30 września.

Więcej
Script logo