Bujarski Leszek

Zasadnicza służba wojskowa 1973-1974

  • Od lewej stoją: Jerzy Kopacz, Ignacy Kowalewski, Włodzimierz Budzyński, ?, leżą: Leszek Bujarski, ?

    Od lewej stoją: Jerzy Kopacz, Ignacy Kowalewski, Włodzimierz Budzyński, ?, leżą: Leszek Bujarski, ?

  • Od lewej: Włodzimierz Budzyński, Leszek Bujarski

    Od lewej: Włodzimierz Budzyński, Leszek Bujarski

  • Pierwszy od lewej Jerzy Remża, szósty od lewej por. Andrzej Zembłowski

    Pierwszy od lewej Jerzy Remża, szósty od lewej por. Andrzej Zembłowski

Script logo