Lata 1980-1989

Dowódca - mjr, ppłk, płk dypl. Sławomir May – 8.1980 r. – 30.09.1989 r.

 • 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • kpt. Andrzej Borek, chr. Grzegorz Górski i st. sierż. Mirosław Wawrzos

  kpt. Andrzej Borek, chr. Grzegorz Górski i st. sierż. Mirosław Wawrzos

 • 9

  9

 • 10

  10

 • mjr Strzelecki

  mjr Strzelecki

 • 12

  12

 • 13

  13

 • 14

  14

 • 15

  15

 • 16

  16

 • W komisji od lewej: chor. sztab. Bogdan Gruszczyński, mł. chor. ? i ppor. Henryk Gilewicz

  W komisji od lewej: chor. sztab. Bogdan Gruszczyński, mł. chor. ? i ppor. Henryk Gilewicz

 • 18

  18

 • Z prawej mjr Zbigniew Drozdek - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

  Z prawej mjr Zbigniew Drozdek - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

 • Z prawej mjr Zbigniew Drozdek - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

  Z prawej mjr Zbigniew Drozdek - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

 • 21

  21

 • Dowódca pułku płk May na stanowisku kierowania. Poligon Orzysz

  Dowódca pułku płk May na stanowisku kierowania. Poligon Orzysz

 • 23

  23

 • 24

  24

 • 25

  25

 • W środku por. Mariusz Zasiadczyk

  W środku por. Mariusz Zasiadczyk

 • W środku ppor. Henryk Gilewicz

  W środku ppor. Henryk Gilewicz

 • 28

  28

 • W środku por. Franciszek Szydłowski

  W środku por. Franciszek Szydłowski

 • Od lewej: por. Bodusław Kropop, chor. sztab. Bogdan Gruszczyński, por. Janusz Mazurkiewicz, a naprzeciwko ich mjr Mirosław Strzelecki

  Od lewej: por. Bodusław Kropop, chor. sztab. Bogdan Gruszczyński, por. Janusz Mazurkiewicz, a naprzeciwko ich mjr Mirosław Strzelecki

 • 31

  31

 • mjr Stanisław Cierpisz

  mjr Stanisław Cierpisz

 • Od lewej: ppłk Stanisław Cierpisz, ppłk Włodzimierz Prokopczuk i ppłk Ryszard Rojek

  Od lewej: ppłk Stanisław Cierpisz, ppłk Włodzimierz Prokopczuk i ppłk Ryszard Rojek

 • W rękę całuje ppłk Stanisław Cierpisz

  W rękę całuje ppłk Stanisław Cierpisz

 • Pierwsza z lewej kadrowa ds. pracowników cywilnych Wiktoria Szemis

  Pierwsza z lewej kadrowa ds. pracowników cywilnych Wiktoria Szemis

 • Na zdjęciach górnych - ppłk Włodzimierz Prokopczuk. Na dolnych - ppłk Stanisław Cierpisz

  Na zdjęciach górnych - ppłk Włodzimierz Prokopczuk. Na dolnych - ppłk Stanisław Cierpisz

 • Dowódca pocztu por. Henryk Dymidowski, sztandarowy st. chor. Andrzej Frątczak i asystujący sierż. Ireneusz Skwarek

  Dowódca pocztu por. Henryk Dymidowski, sztandarowy st. chor. Andrzej Frątczak i asystujący sierż. Ireneusz Skwarek

 • 38

  38

 • Pożegnanie odchodzącego do WKU Białystok - dowódcy batalionu szkolnego ppłk. Stanisława Siwickiego

  Pożegnanie odchodzącego do WKU Białystok - dowódcy batalionu szkolnego ppłk. Stanisława Siwickiego

 • ppłk. Stanisława Siwickiego żegnają: por. Janusz Mazurkiewicz, chor. sztab. Bogdan Gruszczyński i sierż sztab. Kowalczyk

  ppłk. Stanisława Siwickiego żegnają: por. Janusz Mazurkiewicz, chor. sztab. Bogdan Gruszczyński i sierż sztab. Kowalczyk

 • 41

  41

 • 42

  42

 • 43

  43

 • 44

  44

 • 45

  45

 • Dowództwo. Od lewej: płk Sławomir May, ppłk Antoni Florczyk, mjr Stanisław Cierpisz, mjr Włodzimierz Prokopczuk, ppłk Ryszard Rojek, mjr Zdzisław Hołubowski i mjr Mirosław Strzelecki

  Dowództwo. Od lewej: płk Sławomir May, ppłk Antoni Florczyk, mjr Stanisław Cierpisz, mjr Włodzimierz Prokopczuk, ppłk Ryszard Rojek, mjr Zdzisław Hołubowski i mjr Mirosław Strzelecki

 • Od lewej: płk Sławomir May i mjr Stanisław Cierpisz

  Od lewej: płk Sławomir May i mjr Stanisław Cierpisz

 • 48

  48

 • 49

  49

 • 50

  50

 • Od lewej: mjr Zdzisław Hołubowski, ppłk Stanisław Cierpisz i kpr. Krzysztof Namiotko

  Od lewej: mjr Zdzisław Hołubowski, ppłk Stanisław Cierpisz i kpr. Krzysztof Namiotko

 • 52

  52

 • 53

  53

 • Przemawia płk Sławomir May. Obok mjr Zdzisław Hołubowski - Kwatermistrz

  Przemawia płk Sławomir May. Obok mjr Zdzisław Hołubowski - Kwatermistrz

 • Od lewej: ppłk Krzysztofiak, por. Leszek Chmielewski, mł. chor. Paweł Sapieżyński, st. chor. Jerzy Drewniak i chor. ?

  Od lewej: ppłk Krzysztofiak, por. Leszek Chmielewski, mł. chor. Paweł Sapieżyński, st. chor. Jerzy Drewniak i chor. ?

 • 56

  56

 • Opowiada Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek (pierwszy z lewej)

  Opowiada Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek (pierwszy z lewej)

 • 58

  58

 • 59

  59

 • Od lewej: chor. Grzegorz Kowalski, st. sierż. Mieczysław Makarow, sierż. sztab. Augustyn Gutowski, por. Henryk Daniłowicz i Pani Barbara Litwinowicz

  Od lewej: chor. Grzegorz Kowalski, st. sierż. Mieczysław Makarow, sierż. sztab. Augustyn Gutowski, por. Henryk Daniłowicz i Pani Barbara Litwinowicz

 • Sierż. Andrzej Radzikowski

  Sierż. Andrzej Radzikowski

 • Dowódcą Kompanii Honorowej por. Bogusław Kropop - Dowódca Kompanii Remontowej

  Dowódcą Kompanii Honorowej por. Bogusław Kropop - Dowódca Kompanii Remontowej

 • 2 kompania szkolna z jej szefem - st. chor. Jerzym Drewniakiem

  2 kompania szkolna z jej szefem - st. chor. Jerzym Drewniakiem

 • 64

  64

 • Z lewej Szef 1 kcz st. sierż. Sławomir Kowalczyk

  Z lewej Szef 1 kcz st. sierż. Sławomir Kowalczyk

 • Szósty od lewej por. Mariusz Zasiadczyk

  Szósty od lewej por. Mariusz Zasiadczyk

 • 67

  67

 • 68

  68

 • 69

  69

 • 1 kompania szkolna z ppor. Henrykiem Gilewiczem

  1 kompania szkolna z ppor. Henrykiem Gilewiczem

 • 71

  71

 • 72

  72

 • Z tyłu od lewej: ppłk Ryszard Rojek, mjr Stanisław Cierpisz i por. Andrzej Beta

  Z tyłu od lewej: ppłk Ryszard Rojek, mjr Stanisław Cierpisz i por. Andrzej Beta

 • Z prawej por. Mariusz Zasiadczyk

  Z prawej por. Mariusz Zasiadczyk

 • Z prawej por. Mariusz Zasiadczyk

  Z prawej por. Mariusz Zasiadczyk

 • W środku por. Mariusz Zasiadczyk

  W środku por. Mariusz Zasiadczyk

 • 77

  77

 • 78

  78

 • Pożegnanie chor. Bromberka przez płk. Sławomira Maya

  Pożegnanie chor. Bromberka przez płk. Sławomira Maya

 • Chor. Bromberka żegna ppłk Ryszard Rojek, a towarzyszy mu mjr Zdzisław Hołubowski

  Chor. Bromberka żegna ppłk Ryszard Rojek, a towarzyszy mu mjr Zdzisław Hołubowski

 • 81

  81

 • 82

  82

 • 83

  83

 • Gratulacje składa mjr Stanisław Cierpisz - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

  Gratulacje składa mjr Stanisław Cierpisz - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

 • 85

  85

 • Zakończenie ćwiczeń - 3kcz por. Malko (obok ppor. Szymaniuk) i część 4kcz por. Czajkowskiego (obok ppor. Zabłocki)

  Zakończenie ćwiczeń - 3kcz por. Malko (obok ppor. Szymaniuk) i część 4kcz por. Czajkowskiego (obok ppor. Zabłocki)

 • Zakończenie ćwiczeń - 4kcz por. Czajkowskiego. Widoczny z lewej ppor. Zabłocki

  Zakończenie ćwiczeń - 4kcz por. Czajkowskiego. Widoczny z lewej ppor. Zabłocki

 • 88

  88

 • 89

  89

 • Całuje w rękę płk Sławomir May

  Całuje w rękę płk Sławomir May

 • Panie z "finansówki"

  Panie z "finansówki"

 • 92

  92

 • 93

  93

 • 94

  94

 • ppor. Jerzy Szymaniuk

  ppor. Jerzy Szymaniuk

 • Upominek wręcza Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek

  Upominek wręcza Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek

 • Upominek wręcza Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek

  Upominek wręcza Zastępca Dowódcy ds. Technicznych ppłk Ryszard Rojek

 • Akt mianowania na stopień chor. sztab. Jerzemu Drewniakowi wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

  Akt mianowania na stopień chor. sztab. Jerzemu Drewniakowi wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

 • Akt mianowania na stopień chor. sztab. Grzegorz Kowalski wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

  Akt mianowania na stopień chor. sztab. Grzegorz Kowalski wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

 • Z lewej: akt mianowania na stopień st. sierż. szt. Augustynowi Gutowskiemu wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

  Z lewej: akt mianowania na stopień st. sierż. szt. Augustynowi Gutowskiemu wręcza Dowódca Pułku płk Sławomir May

 • 101

  101

 • 102

  102

 • Od lewej: płk Aszklar, kpt. Kazimierz Pałasz, ppłk Waldemar Laskowski, ppłk Stanisław Cierpisz i ppłk Ryszard Rojek

  Od lewej: płk Aszklar, kpt. Kazimierz Pałasz, ppłk Waldemar Laskowski, ppłk Stanisław Cierpisz i ppłk Ryszard Rojek

 • Od lewej: ppłk Prokopczuk Włodzimierz, por. Chmielewski Leszek, mł. chor. Sapieżyński Paweł, ? i na drugim ppłk Cierpisz Stanisław, ppłk Laskowski Waldemar

  Od lewej: ppłk Prokopczuk Włodzimierz, por. Chmielewski Leszek, mł. chor. Sapieżyński Paweł, ? i na drugim ppłk Cierpisz Stanisław, ppłk Laskowski Waldemar

 • ppłk Włodzimierz Prokopczuk - Zastępca Dowódcy ds. Liniowych i ppłk Stanisław Cierpisz - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

  ppłk Włodzimierz Prokopczuk - Zastępca Dowódcy ds. Liniowych i ppłk Stanisław Cierpisz - Zastępca Dowódcy ds. Politycznych

 • ppłk Włodzimierz Prokopczuk - Zastępca Dowódcy ds. Liniowych

  ppłk Włodzimierz Prokopczuk - Zastępca Dowódcy ds. Liniowych

 • Starszy oficer organizacyjno-kadrowy - por. Jerzy Szymaniuk

  Starszy oficer organizacyjno-kadrowy - por. Jerzy Szymaniuk

 • Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

  Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

 • Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

  Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

 • Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

  Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

 • Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

  Pożegnanie odchodzącego do WOSSZiB por. Zielińskiego Mirosława

 • Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

  Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

 • Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

  Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

 • Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

  Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

 • Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

  Przekazanie obowiązków Z-cy D-cy WOW ds. Politycznych. Gen. bryg. L. Wojtasik przejmuje obowiązki od gen. bryg. Krzysztofa Owczarka

 • 116

  116

 • Kompania łączności z jej dowódcą por. Leszkiem Chmielewskim

  Kompania łączności z jej dowódcą por. Leszkiem Chmielewskim

 • Pożegnanie szefa orkiestry - chor. Dziugiewicza

  Pożegnanie szefa orkiestry - chor. Dziugiewicza

 • Pożegnanie szefa orkiestry - chor. Dziugiewicza

  Pożegnanie szefa orkiestry - chor. Dziugiewicza

 • 120

  120

 • 121

  121

 • Pożegnanie chor. Krzesiaka

  Pożegnanie chor. Krzesiaka

 • 123

  123

 • Od lewej: ppłk Rakowski, ppłk Zygmunt Krysztofiak, mjr Zdzisław Okuła, kpt. Eugeniusz Jasiurkowski i kpt. Jerzy Sikora

  Od lewej: ppłk Rakowski, ppłk Zygmunt Krysztofiak, mjr Zdzisław Okuła, kpt. Eugeniusz Jasiurkowski i kpt. Jerzy Sikora

 • 125

  125

 • 126

  126

 • 127

  127

 • Składa ppłk Ryszard Rojek, towarzyszy mu ppłk Stanisław Cierpisz. Na zdjęciu po lewej gratulacje odbiera Barbara Litwinowicz.

  Składa ppłk Ryszard Rojek, towarzyszy mu ppłk Stanisław Cierpisz. Na zdjęciu po lewej gratulacje odbiera Barbara Litwinowicz.

 • Składają: ppłk Ryszard Rojek i ppłk Stanisław Cierpisz

  Składają: ppłk Ryszard Rojek i ppłk Stanisław Cierpisz

 • Opowiada por. Mariusz Zasiadczyk

  Opowiada por. Mariusz Zasiadczyk

 • 131

  131

 • Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

  Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

 • Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

  Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

 • Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

  Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

 • Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

  Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

 • Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

  Kampania wyborcza przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Gen.broni Tadeusz Szaciłło jako kandydat na senatora. Spotkanie w amfiteatrze Twierdzy Boyen.

 • Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Ppłk Rojek odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Ppłk Rojek odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Pożegnanie odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Pożegnanie odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Ppłk Cierpisz żegna odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Ppłk Cierpisz i ppłk Rojek żegnają odchodzących do rezerwy w 1989 roku

  Ppłk Cierpisz i ppłk Rojek żegnają odchodzących do rezerwy w 1989 roku

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

 • Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

  Przekazanie obowiązków D-cy 1WDZ - gen. Słowiński przekazuje płk. Kazimierskiemu

Script logo