Prawa autorskie

Treści i materiały tej strony, w tym zdjęcia, są chronione przepisami ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej), także na serwisach społecznościowych, bez pisemnej zgody redakcji serwisu  www.11pcz.pl zabronione.

Kto naruszy te postanowienia i bez pisemnej zgody redakcji serwisu  www.11pcz.pl wykorzysta materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej na drodze cywilno-prawnej, zgodnie z przepisami ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Script logo