Spotkanie w 2013 roku

Udostępnił z albumu prywatnego - Mariusz Gabryszak.

Zdjęcia ze spotkania koleżeńskiego, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2013 roku.

Script logo