Indeks nazwisk kadry

Alfabetyczny indeks kadry zawodowej, która słuzyła w naszej jednostce, z wyszczególnieniem: nazwisko i imię, stopień/stopnie wojskowe, lata słuzby, stanowisko.

 1. Adamski  Jarosław    ppor.    1986 – 1989    dca kr
 2. Aftyka  Tadeusz        -1984    Kasjer
 3. Ambroziak  Andrzej    chor.    1966 – 1985    szef kmed
 4. Andrzejewski  Edward    szer. - st. sierż    1982 -1989    
 5. Aszklar  Stanisław    ppor. por. kpt.    1965–1969,1974-1977    dca pl. dca kcz. szef sztabu pułku
 6. Augustynowicz 
 7. Bagiński  Bronisław    mjr        zca dcy pcz ds.techn.
 8. Bagiński  Eugeniusz    ppłk    1966 – 1971    zca dcy pcz.ds.lin.
 9. Bagiński  Zbigniew    szer., st.szer., kpr,    1965 – 1974    szef kcz
 10. Bajerowski Józef   mjr        zca dcy pcz. ds.polit.
 11. Bajster  Jerzy    kpt.    lata sześćdziesiąte    szef sł. chemicznej
 12. Balcer  Henryk    chor    1987 -1989    szef kł
 13. Banaszkiewicz  Henryk Jan    kpt.    lata 60 – te    dca plcz 2 kcz
 14. Bancerz    ppłk    1979-1980    Kwatermistrz
 15. Baran Marek    ppor., por.        dca pl, dca kompanii obsługi
 16. Baranowski        lata pięćdziesiąte    kier. kanc. niejawnej /utopił się w kanale/
 17. Bartoszewski    ppor.    lata pięćdziesiąte    dca plaplot
 18. Bazydło  Tadeusz    ppor.,por.,mjr    1965-1970,1977-1980    tech czołg,dca kcz.,st.ofic.oper.szef szt.pcz.,dca pcz
 19. Bąk  Czesław    ppor., por    1965-    dca pl., dca kcz.               
 20. Beta  Andrzej    ppor. – kpt.    1982 – 1989    szef sł. żywnościowej
 21. Białczak  Wiesław    por.    1987 – 1989    instruktor polityczny
 22. Bibik  Kazimierz    mjr    1968 – 1979     szef WAK
 23. Biega Tomasz    ppor. – por.    Lata 50 – te    technik 2 kcz
 24. Binczyk Bogusław Grzegorz mł. chor. - 1988 - 1989 służył w kompanii łączności
 25. Biziuk    kpt.    1951 – 1957    dca kcz
 26. Błaszczyk Ryszard    sierż. – chor.    lata siedemdz.    dca plooirr
 27. Błaszczyk Stanisław    plut – chor.    1982 -1989    dca plzaop.
 28. Błaszczyk Wiesław    st. sierż    1980 -1989    pom.dcy pl i dca ploirr
 29. Bochenek Piotr    por.        dca kcz
 30. Boczkowski Andrzej        Lata 60 – te    dca pl. robót spec.
 31. Bodła Józef    por., kpt.    Lata 60 – te    szef sł. sap.
 32. Boratyński Adam    ppor. – kpt.    1965 -      dca pl., dca kcz. oficer personalny
 33. Boratyński Stanisław    ppor -    1962 - 1966    techn. czołg.
 34. Borek Andrzej    por. - kpt.    1977 -1989    dca pl. dca 3kcz, ofic.oper.
 35. Borys Józef    kpr – st. chor. szt.    1962 - 1989    szef kcz, instr. młodz., szef kzaop.
 36. Bromberek Czesław    sierż. – chor.    1957 -1986    mech. reg. kcz., kdt. poligonu garn.
 37. Brzeziński Ryszard    kpt.    -1981    oficer operacyjny
 38. Brzeziński Zbigniew    ppor., por.        dca pl., dca kompanii obsługi
 39. Bubel Kazimierz    mjr    Lata 60 – te    st. lekarz
 40. Cegłowski    por    1957 - 1959    Lekarz
 41. Cegłowski Wiesław    mjr    1951-1953    dca pcz
 42. Charasimiuk            
 43. Cetnarowicz Jan    szer.- sierż    1962 -1969    
 44. Chlebus Ryszard    ppor. – kpt.    1969 - 1978    dca pl., dca kcz, inż. elektryk
 45. Chmiel Jan    mł.chor. – chor    -1982 -1984   dca pl. rem sprzętu łączności
 46. Chmielarz Andrzej    plut, sierż.    1985 - 1989    
 47. Chmiel Marian    mł. chor.        dca plutonu zaopatrzenia
 48. Chmielewski Leszek    ppor – kpt.    -1989    dca pl., dca kompanii łączności
 49. Choroszewski Andrzej    ppor., mjr, ppłk    1965-1968, 1977 -1981    dca plcz.,st.instr.polit.,zca dcy pcz ds.polit.
 50. Chrapkowski    kpt.    1951 -    kwatermistrz
 51. Chwałaciuk Teodor    por.        dca kompanii obsługi
 52. Cichecki Mirosław    ppor., por.    lata 70 - te    st. lekarz
 53. Cierpisz Stanisław    mjr, ppłk    1987-1989    zca dcy pcz. ds.polit.
 54. Cygler Jerzy    por.    1951 - 1955    dca kcz
 55. Cyranowicz Jerzy    kpr., plut.    1961 -1963    dca plcz.
 56. Cytrycki Wincenty    Mjr        szef szt. Pcz
 57. Cywoniuk Sergiusz    ppor. – por.        zca dcy kcz ds. polit.
 58. Czajkowski Karol    ppor., por    1984 - 1989    dca pl., dca kcz
 59. Czarnecki Wadim    Ppłk        zca dcy pcz.ds.lin.
 60. Czerny Jacek    kpt., mjr    1982-1984    Kwatermistrz
 61. Czerski    Por    -1961    
 62. Czub Jan    ppor.-mjr        tech. czołg., dca kzaop.,kwatermistrz
 63. Czubak Wiesław    ppor. - por    1969 -    dca pl., dca kcz
 64. Dachowski Mieczysław    ppor.    1951 - 1952    dca plcz
 65. Daniłowicz Henryk    ppor, por.    1981 - 1989   dca pl
 66. Dawsiewicz Henryk    kpr. – chor.    1961 -    dca czołgu, pom. kier. klubu
 67. Dąbrowski Bogusław    mł.chor.- st.chor.        dca pl. kzaop.
 68. Dąbrowski Jerzy    ppor.,por.    1981-1983,1984-1985    dca pl.,instr.polit.,st.instr.polit
 69. Dąbrowski Piotr    kpt., mjr    1980-1982    Kwatermistrz
 70. Dec Stanisław    St. sierż. szt.    1975 - 1989    dca dr. Łączności
 71. Dereszkiewicz Leszek    szer. – st.chor.    1966 -1989    elew, kier.-mech,radiokinooperator,kier.klubu żoł
 72. Dęby Stanisław     - sierż. szt. - 1987    magazynier sprzętu chemicznego
 73. Dobrzański Marek    ppor-mjr    -1989    dca kmed.,st.lekarz pułku
 74. Drażba Władysława      pielęgniarka, kombatantka II wś. sanitariuszka           
 75. Drewniak Jerzy    szer-st.chor.szt.    -1989    szef 2 kcz
 76. Drozdek Zbigniew    kpt.-ppłk    1981-1987    zca dcy pcz.ds.polit.
 77. Drzygało Jerzy    kpt.    lata 60 –te    ofic. rozp.
 78. Dudek Zbigniew    ppor., por.    1957 - 1961    dca plcz
 79. Dybał    Mjr        zca dcy pcz.ds.polit.
 80. Dymidowski Henryk    por.,-kpt.    1982-1989    dca kzaop
 81. Dziekoński Alojzy    - st.chor.sztab.    -1989    dca pl art.plot
 82. Dzieszkiewicz Leszek    st. sierż. szt.    1982 -1989    
 83. Dzięgielewski Antoni    st. sierż.    1960 - 1975    szef kuchni
 84. Dziugiewicz Antoni    st. sierż. - st. sierż. szt.    1968 - 1988    szef orkiestry
 85. Dżygało Czesław         
 86. Ejsmond            
 87. Fabisiak    por.        dca kzmot.
 88. Fabrycki Romuald    Mjr        dca plcz., szef sł. mps, kwatermistrz
 89. Feryniec Wacław    ppłk    VIII – X 1957    dowódca pułku
 90. Fiećko Krzysztof        1987 - 1989    technik kcz
 91. Filipkowski Marek   szer. – sierż.  1984  -1989    Orkiestra
 92. Fiutek Franciszek    mjr        zca dcy pcz.ds. lin
 93. Flak    kpt.        zca dcy pcz ds.polit.
 94. Florczyk Antoni    ppor-ppłk    1965-1973,1978-1989    dca pl., dca kcz., szef sztabu pcz.
 95. Florek Stanisław    mł.chor. chor.ppor.,por        dca krem
 96. Frąckiewicz Zygmunt    szer – st. sierż. szt.    1965 -1989    dca pl.rem.poj.koł.
 97. Frątczak Andrzej    mł.chor.-st.chor.szt    -1989    techn.kcz., dca pl.rem.poj.gąsienicowych
 98. Gabryszak Mariusz    ppor.    1981 - 1983    dca pl., inst.. polit.
 99. Garbarczyk Jan    st. chor -    1985 - 1989    szef kł
 100. Gawlik Jan    ppor.- kpt.    -1980    dca kmed., st. lekarz pułku
 101. Gajdowski Edward    st. sierż. szt.    1966 -1989    
 102. Gąsiorek Czesław    st. sierż. szt.    1987 - 1989    
 103. Gąsiorek Robert    plut    lata 50 – te    szef 2 kcz, w sł. żywnościowej
 104. Giel    ppłk    lata 50 – te    zastepca dcy pcz. ds. technicznych
 105. Gielzca            
 106. Gierałtowski Józef    kpt. – płk    -1974    st. ofic. oper., szef sztabu pułku, dowódca pułku
 107. Gilewicz Henryk ppor. - por.    1986 - 1989 d-ca plsz, d-ca ksz
 108. Głowacki Stanisław    ppor. – kpt.    1974–1978,1982-1983    zca dcy kcz. kier. klubu, st. instr. polit.
 109. Gnatowski Marian    kpt.    Lata 50 –te    dowódca 1 kcz
 110. Gnich Ignacy        1956 -    
 111. Godleś Henryk    mjr-płk    1957-1959,1966-1970    szef sztabu pułku, dowódca pułku
 112. Godlewski Stanisław    mjr.    lata 60 – te    szef  sł. mundurowej
 113. Goles Stanisław    kpt    lata sześćdz.    dca 4 kcz
 114. Golubiewski Cyryl    mjr., ppłk        szef sł. mund. kwatermistrz
 115. Goła Tadeusz    plut., sierż.    1955 -    szef ich., mag. sp. sap., płatnik
 116. Gordon Krzysztof    ppor.    1969 - 1973    dca plcz
 117. Goździewski Stanisław    ppor., por        dca pl., dca kr
 118. Górski Grzegorz   chor.      szef kcz        
 119. Górski Jan    mjr, ppłk        szef sztabu pułku
 120. Grabowski Tadeusz    ppor-ppłk    1972-1983    dca krem.,inż.pułku, zca dcy pcz. ds.techn
 121. Grela Jerzy    ppor. – kpt.    1951 – 1963    dca pl. dca kcz
 122. Gruszczyński Bogdan    sierż. –st.chor.szt.    1962 – 1989    dca pl. dca krem,dca kzaop, sekretarz,zca dcy bcz.
 123. Gryguć Grzegorz    Ppor    1984 – 1985    instr. polit.
 124. Grzegorczyk Leszek    szer. -  chor.  -1989    magazynier uzbrojenia
 125. Grzywaczewski Marek    mł. chor. chor.  1986  -1989    dca pl
 126. Gudajtys Janusz    kpt.    1979 - 1980    st.ofic. oper.
 127. Gutakier    kpt.        szef sztabu pułku
 128. Gutowski Augustyn    szer. – st. sierż. szt.    1966 - 1989    magazynier, technik ksap.
 129. Hałdek    kpt.    Lata 50  te    szef służby finansowej
 130. Harasimiuk Czesław    ppor. – kpt.    1957 – 1974    dca plcz. kierownik klubu żołnierskiego
 131. Holiczko Cezary   mł. chor.    - 1989    technik kcz
 132. Hołubowski Zdzisław    kpt.,  mjr    1986 – 1989    Kwatermistrz
 133. Husak Włodzimierz    ppor.    1965 - 1967    dca pl
 134. Izak    Sierż        
 135. Jaczun Wiesław    Szer. – st. sież. szt.    1968 - 1989    Orkiestra
 136. Jaczyński Mieczysław    por.-ppłk    1960-1984    dca pl., ofic. rozp. dca bat. zca dcy pcz. ds.lin
 137. Jagieło            
 138. Jankowski Zbigniew    por. – kpt.    1961 -    zca dcy kcz ds. polit.
 139. Jańczyk Jan    ppor. – mjr    1962 – 67, 1974 -78    dca plcz. dca kcz, ofic. KW
 140. Jarmoszko Stanisław
 141. Jasiński Tadeusz    ppor.,por.    1981 - 1984    dca pl., dca kcz.
 142. Jasiurkowski Eugeniusz    Por    1987 -1989    szef sł. samochodowej
 143. Jasztal Robert  - 1988
 144. Jermacz Józef Wiesław    ppor., por.    1974 – 1980    zca dcy kcz. instr. polit.
 145. Jezierski Jan    ppor-kpt.    -1989    dca pl
 146. Jezierski Jan    Sierż    Lata sześćdz.    dca plcz.
 147. Juchniewicz Stanisław    st. sierż. szt.    -1989    WAK
 148. Jurczenko Jerzy    sierż.    -1982    szef kł
 149. Jużak Erwin    plut.    lata pięćdziesiąte    
 150. Kacykowski Jan    st. szer. -  sierż    1956 - 1962    mech – kier., mech. reg. /Orzysz/
 151. Kaczorowski Ryszard    mł. chor.    1987 - 1989    d-ca pl
 152. Kalinowski Andrzej    ppor. - por.    1987 - 1989     inż. sekcji techn.
 153. Kamiński Marian    ppor. – kpt.    1951 – 1964    technik kcz
 154. Kapyś Wojciech    ppor. - kpt.    -1989    szef służby mps
 155. Karman Jan    por.– kpt.    1957 – 1967    technik bat. dział panc
 156. Kawiński Waldemar    st. chor., szt.    -1989    orkiestra, szef kuchni
 157. Kieżun Zdzisław    ppor – mjr    1971 – 1989    dca pl. dca kcz., ofic. ds. mobilizacji
 158. Kisło  Stanisław  ppor. – por.        dca pl
 159. Klukow Józef    kpt.    1979 - 1980    instr. polit
 160. Kłopotek    por.        dca plzmot.
 161. Kłos Tomasz    ppor – kpt        dca kmed., st. lekarz pułku
 162. Kłosowski Józef    kpt.        instruktor wf
 163. Kochel    por.        
 164. Kociołek Stanisław    mjr – ppłk    1961 – 1966    dowódca pułku
 165. Kołpak Zdzisław    mł. chor., ppor. - kpt   - 1987     inż. sekcji techn.
 166. Komosiński Wiesław    ppor. – kpt    1974 – 1981    zca dcy kcz, instr. polit., sekretarz
 167. Komski Wiesław    ppłk – płk    1953 – 1961    dowódca pułku
 168. Kondzielewski Andrzej    ppor.    1974 – 1977    zca dcy kcz.
 169. Kopczyński Zenon
 170. Kornacki Bogdan    ppor.,por.    - 1987    dca pl. dca kzaop., dca 3kcz
 171. Korzin Stefan    mjr    1969 – 1975    st. instruktor polityczny
 172. Kossakowski    kpt.    -1965    szef sł. mps
 173. Kossakowski Eugeniusz    chor. – st. chor. szt.    1968 – 1988    Kapelmistrz
 174. Koszytkowski Mirosław    st. sierż.    -1989    kierownik kancelarii
 175. Kość Stanisław    plut.  1970-1975     d-ca dr. rem. uzbrojenia, p.o. d-cy plut
 176. Kowalczyk Ryszard
 177. Kowalczyk Sławomir        -1989    szef 1 kcz
 178. Kowalewski    kpt.    1951-1954    szef sztabu
 179. Kowalski Grzegorz    st. chor.    -1989    szef krem
 180. Koza Kazimierz    mł.chor., ppor., por.        
 181. Kozłowski    kpt.    1951 - 1957    dca kcz
 182. Kozłowski Jan    mjr.    Lata 70 – te    szef sap.
 183. Kozłowski Krzysztof    st. sierż    1968 -1985    Orkiestra
 184. Kozłowski Marian    st. sierż. szt.    1966 -1989    d-ca dr specjalnej
 185. Krajewski Eugeniusz    st.sierż    1968 -1982    Orkiestra
 186. Kraska Jan    plut. – st. sierż szt.    1961 -    magazynier żywnościowy
 187. Krawczyk Henryk            
 188. Krawiec Zbigniew    ppor., por    1975 – 1979    dca pl. zca dcy kcz., kier. klubu
 189. Kropop Bogdan    ppor., por.    -1989    dca pl, dca krem
 190. Królak Robert    st. sierż. szt.    1965 - 1989    szef kompanii obsługi
 191. Królak Romuald    mjr        szef sztabu pcz
 192. Kryczka Stanisław    por., kpt.        dca kr
 193. Krysztofiak Zygmunt    mjr, ppłk        szef uzbrojenia
 194. Krzesiak Czesław    st. sierż. szt.    1962 – 1989    szef ksap
 195. Krztoń Stanisław    kpt., mjr     - 1988   szef sł. czołg. – sam.
 196. Krzywański Zdzisław       szer. - st. sierż. szt.    - 1989     magazynier mps
 197. Kucel Władysław    ppor., por.    1966 - 1971    dca plcz., dca kzaop.
 198. Kucharczyk Stanisław    ppor., por.    1965 – 1969    dca pl., ofic. kadrowy
 199. Kuchta    sierż.    1955 -    kier. kanc. Niejawnej
 200. Kukuczka Józef    st. chor. szt.    1966 - 1989    pisarz sekcji techn., szef kmed.
 201. Kur Władysław    ppor. - kpt        dca pl., dca kcz
 202. Kwiatkowski Stanisław    ppor. – kpt.    1957 – 1968    techn. kcz, szef służby czołgowej
 203. Kwiatkowski Zygmunt    mł. chor.-st.chor.szt.    -1989    szef służby mundrowej
 204. Laskowski Waldemar    ppor., por.        dca plcz, dca kcz
 205. Lasota Zbigniew    szer., - st. sierż. szt.    -1989    orkiestra
 206. Laszczkowski Czesław    ppor. – płk    1960-1967,1970-1978    dca pl, dca kcz. szef sztabu, dowódca pułku
 207. Ląkocy Józef    szer.  – st. sierż. szt    - 1989    dca dr. rem. uzbr.
 208. Lesisz    Sierż        
 209. Lewandowski Jan            
 210. Lewandowski Mieczysław    kpt., mjr       -1976    ofic. oper., zca ds. liniowych
 211. Liszczyna Henryk    plut. – chor.    1956 - 1967    szef kcz, dca pltransp.
 212. Lonczak    sierż.        
 213. Łach Jan    st. chor. szt    1967 - 1989    rusznikarz
 214. Ławniczak Tadeusz    mjr        szef łączności
 215. Łapiński Lech  kpt., mjr    1984 – 1989    szef OPL
 216. Łazarski Paweł    szer – sierż.  1983  -1989    orkiestra
 217. Łebkowski Witold    ppor., por.    1978 -  1983  dca pl. dca kzaop, dca kcz
 218. Łojek Jerzy   st.sierż. szt.    - 1989     szef kł
 219. Łojek Michał    plut, sierż.    1986-1989    pom. dcy pl, magazynier chem.
 220. Łukasiewicz Jan    por. – ppłk    1964 – 1985    dca pl. dca kcz, dca kzaop, instr. wf
 221. Łysy Władysław    szer – st. sierż. szt.    1968 - 1985    radiomajster, dca plutonu
 222. Magiera Jan        1951 -    zca dcy pcz ds. techn.
 223. Maj Ryszard    mł. chor., chor.        techn. kcz. dca plł
 224. Makarewicz Piotr    kpt.    1984-1986    zca dcy pcz. ds. lin.
 225. Makarow Mieczysław    szer. - st. sierż. szt    1966 - 1989    dca dr. rem. poj. gąs. dca dr. ewakuacyjnej
 226. Makowski    ppor. – kpt    Lata 70 –te    dca plcz., oficer personalny
 227. Maksara Gerwazy    kpt.        oficer personalny
 228. Malich            instruktor wf
 229. Malinowski  Stanisław  ppor., por.    1987 - 1989   szef MPS
 230. Malko Andrzej    ppor., por.    1984 – 1989    dca pl., dca kcz
 231. Małek Adam    ppor – mjr    1965 – 1982    dca pl. uzbr., sekretarz, st. instruktor polit.
 232. Mangolt Bożydar    ppor.        
 233. Markiewicz Jan    plut., st. chor. szt.   - 1989  szef kr
 234. Markowski            zca dcy pcz. ds. polit.
 235. Markowski Krzysztof    mł. chor – chor    - 1989    techn. kcz
 236. Matuszak Andrzej    mł.chor., chor.        - 1988
 237. Matuszak Jan    st. sierż. szt.    1966 - 1989    dca drrem
 238. May Sławomir    ppor., ppłk , płk    1966-1968,1980-1989    dca pl, dca kr, dowódca pułku
 239. Mazurek    kpt., mjr        kwatermistrz
 240. Mazurkiewicz Andrzej            
 241. Mazurkiewicz Janusz    ppor – kpt.        dca pl., dca kcz.
 242. Mazurkiewicz Ryszard    ppor – kpt    -1989    dca pl., dca kcz., instruktor wf
 243. Melaniuk    kpt.        
 244. Meus Adam    por.    Lata sześćdz.    dca plcz.
 245. Miękus Marian    kpt.        zca dcy kcz ds. polit
 246. Mikołajczyk Mirosław    mjr    1951 - 1959    dca 3 kcz
 247. Miksztal Marian    kpt.    1957 -    ofic. oper.
 248. Milewski Zenon    - st. chor. szt    -1989    magazynier techniczny człg.-sam.
 249. Miłaszewski    por        dowódca kompanii saperów
 250. Misiejuk Sergiusz      ? - kpt    ? -1980    szef sł. finansowej
 251. Mucha Władysław    mjr    1966 - 1967    St.pom.ss.ds. rozpoznania
 252. Mydłowski Witold    ppor. – kpt.        dca plcz. dca krem.
 253. Naprawki    por., kpt.        
 254. Nicpoń Henryk    ppor., por.        dca pl. szef szt. szbcz
 255. Niedziela Franciszek    ppor        
 256. Niedźwiecki Jan    ppor., - kpt    1976 - 1989    st. ofic. oper.
 257. Niedźwiecki Reniek    szer. – sierż.  1984  -  1989   dca dr łączn.
 258. Norberciak Marian    por.    1966 - 1969    dca kcz
 259. Nowak Andrzej    sierż.pchor, ppor    1977 – 1979    dca plcz
 260. Nowak Leszek    por. – mjr   1956 -1975    dca pl., dca kcz, sekretarz
 261. Obiedziński    por.    Lata 60 –te    
 262. Okuła Waldemar    kpt., mjr    1986 -1987    szef rozpoznania
 263. Olejniczak    kpt.- mjr        Kwatermistrz
 264. Oleksiak Mieczysław    kpt. – mjr    1963 – 1978    szef sł. żywnościowej
 265. Olszewski Ignacy    kpt. – ppłk    1963 – 1971    zca dcy pcz. ds. polit.
 266. Orzechowski Jan    st. sierż. szt    -1975    magazynier sprzętu inż. – sap.
 267. Ostapowicz Edward    ppor., por.    -1963    dca plcz
 268. Pacewicz Stanisław    kpt. – ppłk    1974 – 1978    Kwatermistrz
 269. Pachelski Remigiusz    ppor. – kpt.        kierownik klubu żołnierskiego
 270. Palczewski Włodzimierz    mł. chor. – st. chor    - 1986    tech. kcz
 271. Pałasz Kazimierz    ppor – kpt    1979 – 1984    dca pl. dca 1 kcz
 272. Papaj Andrzej   kpt.
 273. Partyka Zdzisław    ppor., por.    1981 – 1986    dca plcz., zca dcy bcz ds. polit.
 274. Paszka Stanisław    plut- st. sierż. szt.    1968 – 1989    Orkiestra
 275. Paszkiewicz Grzegorz    por.    1957 – 1961    dca plut.
 276. Pater    st. sierż.    Lata sześćdz.    szef kcz., profos aresztu
 277. Patiuk Ludwik    kpt.    1951 - 1955    dca ktz
 278. Paziowski    Por        dca komp. rozp.
 279. Pełka Marek    ppor – kpt.    - 1988    dca plut. dca 2 kcz, ofic. kadrowy
 280. Perkowski    Kpt        zca dcy kcz. ds. polit.
 281. Pęczek Zbigniew    ppor. – mjr    1977 – 1978    zca dcy pcz. ds. lin. szef sztabu
 282. Piechocki Jan    Plut        
 283. Piesiewicz Edward        
 284. Pietraszek Franciszek    por.        technik kcz
 285. Pindral Marian   ppor. - kpt. 1974 -
 286. Piotrowski    kpt.    1951    zca dcy pcz. ds.polit
 287. Płudowski            
 288. Podolski Leszek    ppor., por    1965    zca dcy kcz ds. polit.
 289. Policha Tadeusz    st. sierż. szt.    1956 – 1980    dca plutonu gospodarczego
 290. Poliński    por.        
 291. Popielas Sławomir    mł. chor. – chor.    -1989    dca plcz
 292. Popowicz Andrzej    ppor., - por.    1980 – 1985    dca pl. zca dcy bz
 293. Prokopczuk Włodzimierz    mjr, ppłk    1986 – 1989    zca dcy pcz. ds. liniowych
 294. Puziuk Leon    ppor. – mjr    1974 – 1989    dca plcz, dca kcz
 295. Radomski Zdzisław    por    Lata 60 – te    szef sł. chem
 296. Radulski Czesław    st.sierż. szt    1966 -1989    szef kcz, magazynier mundrowy
 297. Radzikowski Andrzej    plut., sierż.  1987 -1989    Radiokinoperator
 298. Rakowski Wiktor    mjr, ppłk    - 1989    szef łączności
 299. Ratajczak
 300. Ratowski Andrzej    ppor., por.,    1960 -    dca pl., dca kcz
 301. Rębas Lucjan    por., kpt.        
 302. Rogulski Józef    mjr, ppłk    1971 – 1976    zca dcy ds. polit.
 303. Rojek Ryszard    mjr, ppłk    1983 – 1989    zca ds. techn.
 304. Rojek Stefan    Ppor    Lata 60 – te    techn. czołgowy
 305. Rokuszewski    Mjr        szef WAK nr 2
 306. Rola Zygmunt    plut., - sierż. szt.    1957 – 1971    
 307. Rolicz    kpt.        
 308. Romanowski Czesław    por.    1957 – 1960    dca plcz
 309. Rosa            
 310. Rosiński    kpt.    1951 - 1954    dca 1 kcz
 311. Rubin    sierż.        
 312. Rudnicki Stanisław    st. sierż.- st. sierż. szt.    1968 – 1986    Orkiestra
 313. Rukat            
 314. Ruszkowski Dariusz    ppor    1981 - 1982    dca plcz.
 315. Rynowiecki Robert    mł. chor., chor.    -1982    tech. kcz
 316. Rzeszutek Antoni    mł. chor.    1971 -    
 317. Rzewnicki            
 318. Rzeźnicki    sierż.        dca ploirr
 319. Rzeźnicki    kpt.        
 320. Saganowicz    kpt.    1951 - 1954    dca 2 kcz
 321. Saks Stefan    st. sierż. szt.    1956 -1986    mag. mund. szef kcz , gosp sal wyk
 322. Sałanowski Lucjan   st. chor. szt.     -1989    dca plradio
 323. Samorański Ludwik    mjr    1955 – 1958    szef sł. czołgowej
 324. Samorański Waldemar    ppor., por.    1974 – 1981    dca pl., dca kcz., st. oficer operacyjny
 325. Sapieżyński Paweł    mł. chor.     1987 - 1989  dca plcz
 326. Saran Artur    ppor. – kpt.        dca plcz., za dcy kcz. ds. polit. kier. klubu żoł.
 327. Sarzyński Paweł    ppłk        Kwatermistrz
 328. Sawicki    kpt., mjr        szef łączności
 329. Sawicki Wiktor    ppor, por.    1971 – 1975    dca plcz., dca kcz
 330. Sądowski Alojzy     st. sierż. szt.        Akumulatorownia
 331. Sądowski Bernard    st. sierż. szt.    1970 – 1989    magazynier sprzętu szkoleniowego
 332. Sękalski    plut.        
 333. Sikora    mjr    1976 – 1978    zca ds. lin.
 334. Sikora Jerzy    ppor – kpt    -1989    szef sł. finansowej
 335. Sitko  Andrzej    ppor., por    - 1985    dca pl. oficer kadrowy
 336. Siwak Jan    kpt.        szef sztabu pułku
 337. Siwicki Stanisław    ppor. - ppłk    1966 – 1989    dca pl., dca kcz, dca bcz
 338. Skowronek Kazimierz    chor – mjr    1952 – 1969    zca dcy komp. instruktor polityczny
 339. Skowysz Mieczysław    mjr    -1963    zca dcy pcz ds. techn
 340. Skrzypek  Ireneusz  kpt.        1987 - 1988    instruktor sekcji politycznej
 341. Skrzypek Józef    sierż. – st. sierż. szt.    1962 - 1989    
 342. Skwarek Ireneusz    szer. - sierż.  1984  - 1989    dca dr. poczty plowej, radiomajster, dca pl
 343. Sławiński Jan    ppor – mjr    1951 – 1975    szef służby uzbrojenia i elektroniki
 344. Smorenda    sierż.        
 345. Sowa Stanisław    sierż., ppor. – kpt.    1957 – 1967    technik kcz
 346. Sroka Zygmunt     1966 - 1989       dca R118
 347. Stachurski Julian    mjr.    Lata 60 –te    szef sł. samochodowej
 348. Stanaszek Grzegorz    ppor., - por.        instruktor wf
 349. Stańdo Zdzisław    ppor -    1965 – 1967    dca plcz
 350. Staszeczek – Gąsienica Stanisław    Kpt    1957 -1961    dca kzmot.
 351. Staszewski    sierż.    Lata 60 –te    szef krem.
 352. Stawarz Michał    ppor. – kpt.    Lata sześćdz.    zca dcy kcz ds. polit.
 353. Stefanek Jan    ppor. – por.    1979 – 1983    zca dcy bcz ds. polit.
 354. Stolarski    Mjr        zca dcy pcz. ds. lin.
 355. Strusiński Jerzy    plut., sierż.        
 356. Strzelecki Mirosław    kpr – ppłk    1963 -1989    
 357. Sułowski Janusz            profos aresztu
 358. Suplicki    sierż.        
 359. Surawski Mieczysław    st. sierż.        magazynier sprzętu uzbrojenia
 360. Susmarski    ppor.    Lata 50 – te    dowódca plutonu
 361. Suwalski Józef    mł. chor. ppor - kpt        dca krem
 362. Suwiński Waldemar    ppor., por.    1986 – 1981    dca pl. dca kcz.
 363. Sykało    ppor.    Lata 50 –te    dowódca plcz
 364. Syroic            
 365. Szczepanik Bogusław    Mjr    1986 – 1989    szef WAK – 2
 366. Szczepkowski Józef    Mjr    -1989    szef saperów
 367. Szeligowski Jan    kpr. – kpt.        st. ofic. oper. ds. Mob
 368. Szpindor    por.    lata 50 –te    technik kcz.
 369. Szydłowski Franciszek    ppor., por    -1989    dca pl., dca 1 kcz
 370. Szymaniuk Jerzy    ppor., por.    1985 - 1989    d-ca pl., ofic. bat. szkol., st. ofic. org.-kadr.
 371. Świętochowski Marek    Ppor    1984 – 1987    dca pl. zca dcy bcz ds.polit
 372. Tabiszewski Bogdan    ppor.    1953 – 1954    dca plcz
 373. Tarasiewicz Kazimierz    kpt.    1951 – 1957    dca kcz
 374. Tiesler Czesław    st. sierż. szt.    1961 – 1974    szef kcz
 375. Trzebiatowski Kazimierz    kpr – st. chor. szt.    1955 – 1989    dca czołgu, mag. Sprzętu sam – czołg.
 376. Tworek Antoni    kpt.        dca kompanii, sekretarz POP
 377. Tyniec Władysław    ppor. – kpt.    1965 – 1978    szef sł. Finansowej
 378. Urban    mjr        zca dcy pcz ds. polit.
 379. Urban    por.    Lata 50 – te    dowódca plcz.
 380. Urban Leopold    chor – chor. szt.    -1989    dca ploirr
 381. Urlata Adam    por., kpt    -1989    dca plchem
 382. Waleszczyński Kazimierz    ppor., por.    1976 -    dca plcz
 383. Wasilewski Wojciech    mł.chor. – st. chor. szt    -1989    
 384. Wawrzos Mirosław   - 1989   dca dr krem     
 385. Węgrzyn Bogdan    ppor. - kpt., 1971-1981; dca plcz, dca kcz       
 386. Wielkopolski            
 387. Wiliński Jędrzej    por. – mjr    -1957    st. ofic. oper. zastępca dcy pcz. ds. liniowych
 388. Wiśniewski Seweryn            
 389. Witczak    sierż        kier. kanc. niejawnej
 390. Wituszyński Waldemar    por.        technik kcz
 391. Wojciechowski Leszek    ppor.    1965 -    Dca pltransp.
 392. Wojnarowski Sławomir    szer.– sierż.  1983 -1989    Orkiestra
 393. Wójtowicz Czesław    szer. - st. sierż. szt.    -1989    pdf. ds. org.-ewid.
 394. Wróblewski Henryk
 395. Wyżykowski            
 396. Zabłocki Tadeusz    ppor.     1986 - 1988   dca plcz
 397. Zacharewicz     por. 1973 dca kcz
 398. Zacharczuk Jan    mjr    1957 -    dca bat. dział panc. szef sztabu pcz.
 399. Zając    por.    1951 -    dca bat. dział panc
 400. Zalewski Zdzisław    kpt., mjr     - 1988   szef sł. Chemicznej
 401. Zarzycki Edward, chor., służba żywnościowa
 402. Zarzycki Jerzy    por.    1957 – 1959    dca kmed
 403. Zasiadczyk Mariusz    ppor, por.,    1985 – 1989    dca pl. instruktor polityczny
 404. Zawadzki Janusz    mł. chor. – chor. szt.     - 1989   dca pl. remontu uzbrojenia
 405. Zawadzki Ryszard    plut. - st. sierż szt.        szef 2 kcz, dca ploirr, kdt str.poż
 406. Zawadzki Wojciech    kpt.    -1989    dca kł.
 407. Zawalak Jan    szer. – st. sierż.    1975 – 1989    radiokinooperator, dca dr  robót specjalnych
 408. Zdancewicz Tadeusz    szer. – st.sierż. szt       - 1989 dca dr
 409. Zembłowski Andrzej    ppor., por    1972 – 1977    dca pl., dca kcz
 410. Zielczinski            
 411. Zieleziński Włodzimierz            dca 3 kcz
 412. Zieliński Mirosłąw    ppor.,  por.    - 1988    dca pl. dca kcz. instr. Wf
 413. Zima Michał    - st. sierż. szt.    - 1989    kierownik kancelarii niejawnej
 414. Ziniewicz Aleksander - - 1971
 415. Zuwalski Antoni    ppor., por    1972 – 1977    dca pl., dca kcz
 416. Żabiński Kazimierz    st. sierż. szt.    -1989    magazynier amunicji
 417. Żakiewicz            
 418. Żakowski Leszek    ppor. – kpt.        
 419. Żmijewski Lech    kpr – sierż szt.    1963 – 1978    dca ploirr, szef kmed
 420. Żukowski Ryszard    Mjr    lata 60 – te    dca kcz
Script logo