Oficerska szkoła

Nie wszyscy pamiętają wiec warto przypomnieć, że w murach koszar  funkcjonowała  tu kiedyś Szkoła Oficerska  - Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych (TOSWPanc).

     Szkoła została utworzona w 1951 w Giżycku. Jej zadaniem było przygotowywanie oficerów wojsk pancernych na stanowiska pomocników dowódców kompanii ds. technicznych oraz dowódców plutonów remontowych w warsztatach naprawy czołgów dywizji zmechanizowanych. Absolwenci szkoły otrzymywali tytuł technika określonej specjalności.

     W kwietniu 1957 szkoła została rozformowana. Podchorążych i część kadry zawodowej przeniesiono do Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. Absolwentem szkoły był gen. bryg. Kazimierz Bogdanowicz.

Script logo